Giấy chứng nhận chất lượng
Giao dịch trực tuyến
Giới thiệu công ty

Công ty TNHH DAZHAN TIANJIN được thành lập năm 1976. Đây là một nhóm các công ty hợp tác trong các lĩnh vực kinh doanh trong và ngoài nước, nghiên cứu khoa học, sản suất và vận chuyển. Công ty nằm trong khu công nghiệp Dazhan tại Tianjin District. Tổng diện tích của công ty lên tới 300,000 m2 với 170,000 m2 khu văn phòng. Tổng vốn đầu tư của công ti là 500.000.000 RMB

   chi tiết

Hình ảnh nổi bật